Mae ein Gwirfoddolwyr yn rhan amhrisiadwy o’n tîm, yn dod o gefndiroedd amrywiol, gyda chyfoeth o sgiliau ymarferol a phersonol a’r nod cyffredin o fod eisiau cynnig y gefnogaeth orau y gallant.

Fel Gwirfoddolwr, byddwch yn rhan bwysig o’n tîm i’n helpu i gynnal a darparu gwasanaeth o’r safon uchaf i’n Buddiolwyr. Bydd eich dyletswyddau’n cynnwys hwyluso gweithgareddau grŵp amrywiol yn unol â’ch sgiliau a’ch diddordebau, yn ogystal â helpu i gefnogi unigolion yn ôl yr angen.

BETH CHI’N CAEL ALLAN O FOD YN WIRFODDOL?

Rydym yn darparu hyfforddiant, cefnogaeth a goruchwyliaeth barhaus i’w helpu i elwa cymaint â phosibl o’u cyfranogiad.

A RYDYM NI’N TALU CHI AM WIRFODDOLI?

NA – ond rydym yn ad-dalu costau teithio ac unrhyw gostau eraill sy’n gysylltiedig â’r gwaith.

Os hoffech wybod mwy am ein cyfleoedd gwirfoddoli, byddem yn falch iawn o glywed gennych…

CYSYLLTWCH Â NI HEDDIW
Chat with us/ Siaradwch efo ni
Chat with us/ Siaradwch efo ni
Hello, How can we help you? Helo, Sut gallwn ni eich helpu chi?
Connecting...
None of our operators are available at the moment. Please, try again later. Here are some useful contact numbers: Nid oes unrhyw un o'n gweithredwyr ar gael ar hyn o bryd. Rho gynnig Arni eto'n hwyrach. Dyma rai rhifau cyswllt defnyddiol: Mental Health Helpline - 0800 132 737, or text HELP to 81066. Citizens Advice Bureau - 0808 223 1133. Galw Gwynedd - 01766 771000. Samaritans Bangor - 0808 164 0123. Duty Alltwen - 03000 852407.
Our operators are busy. Please try again later - Thank you Mae ein gweithredwyr yn brysur. Rho gynnig Arni eto'n hwyrach - Diolch
:
:
:
Please fill in the log in form, and an agent will be available to help you as soon as possible. Llenwch y ffurflen mewngofnodi, a bydd asiant ar gael i'ch helpu cyn gynted â phosib.
:
:
This chat session has ended - Thank you for contacting us. Mae'r sesiwn sgwrsio yma wedi dod i ben - Diolch am gysylltu â ni.
Was this conversation useful? Vote this chat session.
Good Bad