Os ydych chi angen rhywun i siarad â nhw, rydym yma i wrando. Fyddwn ni ddim yn barnu nac yn dweud wrthych chi beth i’w wneud – ‘da ni yma i chi.

Hwb Cymunedol Pwllheli
Canolfan Felin Fach Cyf.
Stryd Penlan : Pwllheli
Gwynedd LL53 5DE

01758 701 611
info@canolfanfelinfach.com

EIN HORIAU AGOR

Dydd Lun 9yb – 5yp
Dydd Mawrth 9yb – 5yp
Dydd Mercher 9yb – 5yp
Dydd Iau 9yb – 5yp
Dydd Gwener 9yb – 5yp
Dydd Sadwrn wedi cau
Dydd Sul wedi cau

CYSYLLTWCH Â NI HEDDIW
Chat with us/ Siaradwch efo ni
Chat with us/ Siaradwch efo ni
Hello, How can we help you? Helo, Sut gallwn ni eich helpu chi?
Connecting...
None of our operators are available at the moment. Please, try again later. Here are some useful contact numbers: Nid oes unrhyw un o'n gweithredwyr ar gael ar hyn o bryd. Rho gynnig Arni eto'n hwyrach. Dyma rai rhifau cyswllt defnyddiol: Mental Health Helpline - 0800 132 737, or text HELP to 81066. Citizens Advice Bureau - 0808 223 1133. Galw Gwynedd - 01766 771000. Samaritans Bangor - 0808 164 0123. Duty Alltwen - 03000 852407.
Our operators are busy. Please try again later - Thank you Mae ein gweithredwyr yn brysur. Rho gynnig Arni eto'n hwyrach - Diolch
:
:
:
Please fill in the log in form, and an agent will be available to help you as soon as possible. Llenwch y ffurflen mewngofnodi, a bydd asiant ar gael i'ch helpu cyn gynted â phosib.
:
:
This chat session has ended - Thank you for contacting us. Mae'r sesiwn sgwrsio yma wedi dod i ben - Diolch am gysylltu â ni.
Was this conversation useful? Vote this chat session.
Good Bad