Category Archives: Uncategorized

Paratoi at y Gaeaf
03/01/2024 by

Llyfryn – https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Dogfennau-trigolion/Iechyd-a-gofal-cymdeithasol—dogfennau/Paratoi-at-y-Gaeaf-1.pdf

Blog Ionawr – Mai
30/01/2023 by

Helo Pawb! I helpu sefyllfaoedd gyda’r Argyfwng Costau Byw, dosbarthwyd pecynnau Cynnes y Gaeaf allan i’r gymuned i’r rhai mewn…

CYFARFOD BLYNYDDOL 2023
25/01/2023 by

Cynhelir Cyfarfod Blynyddol Canolfan Felin Fachdydd Iau, 16eg o Chwefror 2023 am 2yp yng Nghanolfan Felin Fach.Croeso cynnes i Bawb

Gweithgareddau Ionawr
29/11/2022 by

Ysgrifennu ar lles Sesiwn dan arweiniad yr awdur Chloe Heuch Sesiwn Taster – Dydd Llun 16fed o Ionawr Yma yn…

Gweithgareddau Rhagfyr
22/11/2022 by

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda 2il o Rhagfyr : Torchau Nadolig gyda Mandy (Bydd rhaid ffonio i archebu lle)…

Gweithgareddau Tachwedd
22/11/2022 by

Dydd Llun Woody’s Lodge – Dydd Llun cyntaf o pob mis – 12.00pm – 2.00pm Cyfeirio, cefnogi a mentora fetrans,…

Gweithgareddau Hydref
12/10/2022 by

Dydd Llun Woody’s Lodge – Dydd Llun cyntaf o pob mis – 12.00pm – 2.00pm Cyfeirio, cefnogi a mentora fetrans,…

Chat with us/ Siaradwch efo ni
Chat with us/ Siaradwch efo ni
Hello, How can we help you? Helo, Sut gallwn ni eich helpu chi?
Connecting...
None of our operators are available at the moment. Please, try again later. Here are some useful contact numbers: Nid oes unrhyw un o'n gweithredwyr ar gael ar hyn o bryd. Rho gynnig Arni eto'n hwyrach. Dyma rai rhifau cyswllt defnyddiol: Mental Health Helpline - 0800 132 737, or text HELP to 81066. Citizens Advice Bureau - 0808 223 1133. Galw Gwynedd - 01766 771000. Samaritans Bangor - 0808 164 0123. Duty Alltwen - 03000 852407.
Our operators are busy. Please try again later - Thank you Mae ein gweithredwyr yn brysur. Rho gynnig Arni eto'n hwyrach - Diolch
:
:
:
Please fill in the log in form, and an agent will be available to help you as soon as possible. Llenwch y ffurflen mewngofnodi, a bydd asiant ar gael i'ch helpu cyn gynted â phosib.
:
:
This chat session has ended - Thank you for contacting us. Mae'r sesiwn sgwrsio yma wedi dod i ben - Diolch am gysylltu â ni.
Was this conversation useful? Vote this chat session.
Good Bad