Gweithgareddau Tachwedd

11/22/2022 by

Dydd Llun

Woody’s Lodge – Dydd Llun cyntaf o pob mis – 12.00pm – 2.00pm

Cyfeirio, cefnogi a mentora fetrans, gwasanaethau brys a milwyr wrth gefn mewn amgylchedd diogel, tawel ac anffurfiol.

Dydd Mawrth

Grwp Adfer Cymorth Cyd-fuddianol Pwllheli. – 11.00am – 12.00pm & 12.00pm – 1.00pm

Grŵp sydd wedi’i sefydlu ers 4 blynedd, gyda’r nod o gefnogi unigolion sy’n gwella o amrywiaeth o faterion. Mae’r grŵp yn croesawu merched rhwng 11-12, a grŵp cymysg o 12-1. Awyrgylch cynnes a chyfeillgar gyda phaned a bisged. Cysylltwch â Chanolfan Felin Fach am ragor o wybodaeth.

Dosbarth gwnio gyda Pheiriant 1.30 – 4.00

Dydd Mercher

Addysg Oedolion Cymru Grwp arlunio ac chrefft 10.00 – 3.00

Grwp Adfer Cymorth Cyd-fuddianol Pwllheli 6.00 – 8.00

Dydd Iau  

Grwp AA. 12.00 – 2.00

Mae’r AA yn gymdeithas o bobl sy’n rhannu eu profiad, cryfder a gobaith â’I gilydd y gallant ddatrys eu problem gyffredin a helpu eraill I wella o alcoholiaeth.

Prynhawn cymdeithasol ac gemau – 2.30 – 4.00

Gyrfa Cymru. 1pm – 4pm

Yn Gyrfa Cymru gallwn eich helpu i gynllunio’ch gyrfa, paratoi at gael swydd, dod o hyd i ac ymgeisio am brentisiaethau, cyrsiau a’r hyfforddiant cywir.

Dydd Gwener

Grwp Celf a Chreft. – 10.30am – 3.00pm

Chat with us/ Siaradwch efo ni
Chat with us/ Siaradwch efo ni
Hello, How can we help you? Helo, Sut gallwn ni eich helpu chi?
Connecting...
None of our operators are available at the moment. Please, try again later. Here are some useful contact numbers: Nid oes unrhyw un o'n gweithredwyr ar gael ar hyn o bryd. Rho gynnig Arni eto'n hwyrach. Dyma rai rhifau cyswllt defnyddiol: Mental Health Helpline - 0800 132 737, or text HELP to 81066. Citizens Advice Bureau - 0808 223 1133. Galw Gwynedd - 01766 771000. Samaritans Bangor - 0808 164 0123. Duty Alltwen - 03000 852407.
Our operators are busy. Please try again later - Thank you Mae ein gweithredwyr yn brysur. Rho gynnig Arni eto'n hwyrach - Diolch
:
:
:
Please fill in the log in form, and an agent will be available to help you as soon as possible. Llenwch y ffurflen mewngofnodi, a bydd asiant ar gael i'ch helpu cyn gynted â phosib.
:
:
This chat session has ended - Thank you for contacting us. Mae'r sesiwn sgwrsio yma wedi dod i ben - Diolch am gysylltu â ni.
Was this conversation useful? Vote this chat session.
Good Bad