Gweithgareddau Rhagfyr

11/22/2022 by

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda

2il o Rhagfyr :

Torchau Nadolig gyda Mandy (Bydd rhaid ffonio i archebu lle)

6ed o Rhagfyr:

Gwersi Gwnio

7fed o Rhagfyr:

Grwp Celf a Chreft

9fed o Rhagfyr:

BINGO!

13eg o Rhagfyr:

Gwersi Gwnio

14eg o Rhagfyr:

Grwp Celf a Chreft

16eg o Rhagfyr:

Panad, Mins Pei a Canu

20fed o Rhagfyr:

Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Gogledd Cymru

21ain o Rhagfyr: Bwffe I Bawb!  (Bydd rhaid ffonio i archebu lle)

Dyddiadau Cau : Byddwn ar gau o dydd Gwener y 23ain o Rhagfyr, a byddwn yn ailddechrau I agoriad arferol ar y 3ydd o Ionawr 2023.

Diolch I chi gyd am eich cefnogaeth yn ystod y flwyddyn hon! Edrychwn ymlaen at eich croesawu yn ol yn 2023!

Chat with us/ Siaradwch efo ni
Chat with us/ Siaradwch efo ni
Hello, How can we help you? Helo, Sut gallwn ni eich helpu chi?
Connecting...
None of our operators are available at the moment. Please, try again later. Here are some useful contact numbers: Nid oes unrhyw un o'n gweithredwyr ar gael ar hyn o bryd. Rho gynnig Arni eto'n hwyrach. Dyma rai rhifau cyswllt defnyddiol: Mental Health Helpline - 0800 132 737, or text HELP to 81066. Citizens Advice Bureau - 0808 223 1133. Galw Gwynedd - 01766 771000. Samaritans Bangor - 0808 164 0123. Duty Alltwen - 03000 852407.
Our operators are busy. Please try again later - Thank you Mae ein gweithredwyr yn brysur. Rho gynnig Arni eto'n hwyrach - Diolch
:
:
:
Please fill in the log in form, and an agent will be available to help you as soon as possible. Llenwch y ffurflen mewngofnodi, a bydd asiant ar gael i'ch helpu cyn gynted â phosib.
:
:
This chat session has ended - Thank you for contacting us. Mae'r sesiwn sgwrsio yma wedi dod i ben - Diolch am gysylltu â ni.
Was this conversation useful? Vote this chat session.
Good Bad