Gweithgareddau Mis Medi

03/28/2021 by
Croeso i Hyb Cymunedol Pwllheli – dyma’r gweithgareddau sydd ar gael y mis yma. Gallwch hefyd alw i mewn unrhyw bryd rhwng 9am a 5pm i gael cyngor a chymorth ar unrhyw fater sy'n peri pryder i chi. Mae amser paned a sgwrs bob amser. Ffon 01758 701611

Dydd Llun

Woody’s Lodge
12.00 – 2.00YP (Dydd Llun cyntaf pob mis)

Cyfeirio, cefnogi a mentora cyn-filwyr, gwasanaethau brys a milwyr wrth gefn mewn amgylchedd diogel, tawel ac anffurfiol.


Hylendid Bwyd gyda thiwtor achrededig – 9:30yb ar y 5ed o Fedi

DYDD MAWRTH
11.00YB – 12.00YP & 12.00 – 1.00YP
Grŵp Adfer Cydgymorth Pwllheli

Grŵp sydd wedi’i sefydlu ers 4 blynedd, gyda’r nod o gefnogi unigolion sy’n gwella o amrywiaeth o faterion. Mae’r grŵp yn croesawu merched rhwng 11-12, a grŵp cymysg o 12-1. Awyrgylch cynnes a chyfeillgar gyda phaned a bisged. Cysylltwch â Chanolfan Felin Fach am ragor o wybodaeth

Caffi Galar – 13eg a 27ain o Fedi 3-4YP

Dosbarthiadau Gwnïo – 1:30pm – 4pm Ydych chi’n mwynhau gwnïo? Neu hoffech chi ddysgu? Mae ein grŵp sy’n cael ei hwyluso gan diwtor yn wych ar gyfer dechreuwyr neu garthffosydd profiadol. Mae’n grŵp agored – felly galwch draw!

Green Wood Working – 11-1YP: Sesiwn flasu ar yr 20fed o Fedi, Gyda Bill Pywell yn Fforest Tragwyddol Boduan

DYDD MERCHER
10:00YB – 3.00YP
Gweithdy Celf a Chrefft Oedolion Dysgu Cymru – wedi’i hwyluso gan diwtor

6.00YN – 8.00YN

Grŵp Adfer Cydgymorth Pwllheli Grŵp sydd wedi’i sefydlu ers 4 blynedd, gyda’r nod o gefnogi unigolion sy’n gwella o amrywiaeth o faterion. Awyrgylch cynnes a chyfeillgar gyda phaned a bisged. Cysylltwch â Chanolfan Felin Fach am ragor o wybodaeth.

DYDD IAU
12.00YP – 2.00YP
Grŵp AA

Mae’r AA yn gymdeithas o bobl sy’n rhannu eu profiad, cryfder a gobaith â’i gilydd y gallant ddatrys eu problem gyffredin a helpu eraill i wella o alcoholiaeth.Careers/Gyrfa Cymru
1yp – 4yp

Yn Gyrfa Cymru gallwn eich helpu i gynllunio’ch gyrfa, paratoi i gael swydd, a dod o hyd i’r prentisiaethau, cyrsiau a hyfforddiant cywir a gwneud cais amdanynt.

Awtistiaeth Integredig Gogledd Cymru – 9:30YB – 11:30YB ar 22 Medi

DYDD GWENER
10.30YB – 3.00YP
Grwp Celf a Chreft

DIOLCH YN FAWR

Chat with us/ Siaradwch efo ni
Chat with us/ Siaradwch efo ni
Hello, How can we help you? Helo, Sut gallwn ni eich helpu chi?
Connecting...
None of our operators are available at the moment. Please, try again later. Here are some useful contact numbers: Nid oes unrhyw un o'n gweithredwyr ar gael ar hyn o bryd. Rho gynnig Arni eto'n hwyrach. Dyma rai rhifau cyswllt defnyddiol: Mental Health Helpline - 0800 132 737, or text HELP to 81066. Citizens Advice Bureau - 0808 223 1133. Galw Gwynedd - 01766 771000. Samaritans Bangor - 0808 164 0123. Duty Alltwen - 03000 852407.
Our operators are busy. Please try again later - Thank you Mae ein gweithredwyr yn brysur. Rho gynnig Arni eto'n hwyrach - Diolch
:
:
:
Please fill in the log in form, and an agent will be available to help you as soon as possible. Llenwch y ffurflen mewngofnodi, a bydd asiant ar gael i'ch helpu cyn gynted â phosib.
:
:
This chat session has ended - Thank you for contacting us. Mae'r sesiwn sgwrsio yma wedi dod i ben - Diolch am gysylltu â ni.
Was this conversation useful? Vote this chat session.
Good Bad